Basisschool Meander - Reuver
MENU

Schoolgids 2022-2023

Beste ouders,

Via deze link krijgt u de schoolgids van basisschool Meander in beeld.

In deze gids geven we aan waar de school voor staat, hoe de school is georganiseerd, welke ondersteuning aan uw kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs willen ontwikkelen. Wij willen u graag duidelijk maken wat u van de school mag verwachten en ook wat van u wordt verwacht. De opvoeding en het onderwijsleerproces zijn namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en van de school.