Basisschool Meander - Reuver
MENU

Overblijven - Tussenschoolse opvang - TSO

Leerlingen van onze school kunnen tijdens de middagpauze in het schoolgebouw overblijven bij de Tussen Schoolse Opvang. Bij de TSO worden de kinderen verdeeld over vier groepen:

 • één groep voor de kinderen van de groepen 1 en 2,
 • één groep voor de kinderen van de groepen 3 en 4,
 • één groep voor de kinderen van de groepen 5 en 6,
 • één groep voor de kinderen van de groepen 7 en 8.

De uitvoering van de TSO gebeurt door vrijwilligers.
Binnen de TSO werken we met een groepsomvang van +/- 15 kinderen per begeleider. Over het algemeen zijn er elke dag minimaal zeven TSO-vrijwilligers aanwezig.

De coördinatie van het overblijven is in handen van Kindercentrum 't Rovertje.
De TSO-coördinator is bereikbaar via tel: 077-4746223 en per mail: droeten@rovertje.nl (Diana Roeten)

TSO - Abonnement

Ouders wordt de mogelijkheid geboden om een TSO -abonnement af te nemen.

 • Dit abonnement is bedoeld voor de kinderen die structureel op een of meerdere dagen gebruik maken van de TSO.
 • Het abonnement is een schooljaar geldig, of bij tussentijdse instroom vanaf de door u opgegeven datum tot einde schooljaar. Eer- dere beëindiging kan alleen vanwege verhuizing, baanverlies, wisseling van werkdag of ziekte.
 • Wanneer een kind langer dan 2 weken ziek is, ontvangt u de abonnementskosten over de ziekteperiode retour (mits de ziekte en de te verwachten duur schriftelijk worden doorgegeven aan de TSO -Coördinator).
 • Bij afname van een abonnement betaalt u voor de maandag € 83,25 de dinsdag € 90,00 en de donderdag € 87,25. In deze prijzen zijn de schoolvakanties en extra vrije dagen verwerkt, plus de 10 % korting die u ontvangt bij het afnemen van een abonnement. De dagen die nog niet vaststaan zoals uitstapjes en sportdag, kunnen eventueel in diezelfde week worden geruild.
 • Voor de aanvraag van een abonnement moet u een inschrijfformulier en een eenmalige machtiging invullen. Indien u kiest voor betaling in 4 termijnen kunt u dit hierop aangeven.
 • Het inschrijfformulier kunt u op maandagochtend vóór schooltijd bij de TSO-vrijwilliger afhalen en inleveren in de hal. Als de school op maandag gesloten is, kunt u dit op dinsdagochtend voor schooltijd doen.
 • Incasso data: omstreeks 1 oktober (bij incasso in 1 keer of eerste termijn bij incasso in 4 keer), 1 januari, 1 april en 1 juli. 

TSO - Strippenkaart

 • Ouders kunnen ook gebruik maken van strippenkaarten.
 • De strippenkaart is bedoeld voor de kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO en kan ook gebruikt worden naast een abonnement.
 • Een strippenkaart kost € 25 en geeft recht op 10 x overblijven, u moet de strippenkaart betalen voordat uw kind de eerste keer gebruik maakt van de TSO!
 • De strippenkaart blijft geldig tot het jongste kind de school verlaat (overgebleven strippen worden aan u terug betaald).
 • De strippenkaart kan door meerdere kinderen van hetzelfde gezin worden gebruikt.
 • Verkoop van de strippenkaart is iedere maandagochtend van 08.20 tot 08.45 uur in de hal, of als de school op maandag gesloten is op dinsdagochtend.
 • De strippenkaart blijft in het bezit van de school.
 • LET OP: als u geen strippenkaart heeft gekocht mag en kan uw kind NIET overblijven!!! 

Aan- en afmelden

Kinderen die incidenteel overblijven moeten worden aangemeld. Dit is nodig omdat er eventueel een extra vrijwilliger wordt opgeroepen. Aanmelden gaat als volgt:

 • op maandagochtend van 08.20 tot 08.45 uur bij de TSO -vrijwilliger in de hal, of op dinsdagochtend als op maandag de school gesloten is.
 • per e-mail: jtheunissen@rovertje.nl (maandag en donderdag aanwezig)
 • ouders kunnen hun kind voor meerdere dagen tegelijkertijd aanmelden. Oudere kinderen kunnen dat ook zelf doorgeven.
 • voor kinderen die niet zijn aangemeld, maar plotseling toch moeten overblijven, hangen er weeklijsten per overblijfgroep op het prikbord in de hal.

Afmelden van kinderen is zéér noodzakelijk. De kinderen worden bij binnenkomst van hun overblijfgroep gecheckt op aanwezigheid. Wordt een kind niet afgemeld dan wordt er gezocht naar het betreffende kind. Er kan heel wat tijd bespaard worden, wanneer een kind gewoon netjes afgemeld wordt op de daarvoor bestemde weeklijsten op het prikbord in de hal. Bij langdurige ziekte is het ook noodzakelijk uw kind af te melden om na 2 weken in aanmerking te komen voor teruggave van abonnementsgeld. Afmelden kan dus op dezelfde manier als aanmelden. 

Eten & drinken

De kinderen die overblijven dienen hun eigen lunchpakket mee naar school te nemen. Wel krijgen ze drinken via de TSO (thee, melk of chocomel); dit is in het overblijftarief inbegrepen. Kinderen hoeven dus geen drinken van thuis mee te nemen, hoewel dat natuurlijk wel mag. Drinkbekers zijn ook in school aanwezig.

Regels

De kinderen die gebruik maken van de TSO dienen om 12.00 uur naar hun TSO-lokaal te gaan; hun jas en tas nemen ze dan mee. De kin- deren van de groepen 1-2 worden in de klas opgehaald. Van 12.05 tot ca. 12.25 uur wordt samen gegeten. Daarna gaan de kinderen spe- len. Bij goed weer is dat meestal buiten, bij slecht weer binnen. Een enkele keer kunnen de kinderen bij slecht weer ook in de speelzaal of sportzaal spelen en soms wordt een videofilm vertoond.

Om 12.50 uur worden de spelmaterialen opgeruimd en daarna gaan de kinderen naar hun eigen groepslokaal (jas en tas weer meene- men) voor het lesprogramma van de middag. De TSO-vrijwilligers zorgen steeds voor voldoende toezicht en begeleiden de kinderen bij het eten en spelen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zich houden aan de regels die tijdens de TSO gelden en dat ze de aanwijzingen van de TSO-vrijwilligers opvolgen. De vrijwilligers worden hierin begeleid door de coördinator. Indien zich problemen voordoen, wordt er contact opgenomen met de ouders om samen naar een oplossing te zoeken.

Snoep
Geef uw kind geen snoep mee naar school. Voor de andere kinderen is het niet leuk als een kind snoep bij zich heeft. Daarnaast is teveel snoepen ook ongezond. Desgewenst kunnen kinderen na het eten in het overblijflokaal hun tanden poetsen