Basisschool Meander - Reuver
MENU

Klokkenluidersregeling

Kerobei heeft een klokkenluidersregeling. In deze regeling staat beschreven hoe personen die betrokken zijn bij Kerobei kunnen handelen als ze een vermoeden hebben van een ernstige misstand bij Kerobei. 

Kerobei biedt met de regeling duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de klokkenluider bescherming tegen benadeling. Doel van de klokkenluidersregeling is dat medewerkers of andere personen die bij Kerobei betrokken zijn, kunnen rapporteren over een vermoeden van een misstand binnen de organisatie zonder gevaar voor hun (rechts-)positie. 

Kerobei brengt met de klokkenluidersregeling tot uitdrukking dat zij het (intern) melden van een misstand ziet als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van Kerobei als organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. De regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van personen die bij Kerobei betrokken zijn. Daarin voorziet de klachtenregeling. 

Kerobei heeft de functie van de integriteitscommissie belegd bij Capra Advocaten. De externe contactpersoon integriteit voor Kerobei bij Capra Advocaten is: 

Mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens, Capra Advocaten 
T: 070 - 3648102
M: +31 6 48431715
W: www.capra.nl